Derneğimizin Amacı

Toplumsal Bilinçlendirme

Toplumun her kesiminde dijitalleşme farkındalığı oluşturma ve dijital dönüşüm hakkında toplumsal bilgilendirme yapmak.

Dijital Girişimciliği Arttırmak

Dijital girişimciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya üzerinde en hızlı büyüyen firmalar dijitalleşmeye yönelik iş yapan firmalardır. Ülkemizin de hızlı kalkınması için teknoloji ve bilişim alanlarına girişimciliği arttırmalıyız.

Eğitimde Dijitalleşmenin Yaygınlaşmasını Sağlamak

Dijitalleşme beraberinde bir çok mesleği getirmekle beraber bazı mesleklerin de yok olmasına neden olacaktır. Eğitimde hem eğitim sistemi açısından hem de eğitim müfredatı ve konuları açısından dijitalleşmeye daha fazla yer vermek gerekmektedir.

KOBİ'lerde Difjital Dönüşümü Hızlandırmak

Ülkemizin en önemli ekonomik dinamiği olan KOBİ'ler dijital dönüşüm ile kalite, verimlilik, karlılık, hız konularında rekabet avantajı yaşayacaklardır. Dahası dijital dönüşümü gerçekleştirmezlerse, Global ölçekteki firmalarla rekabet edemeyip yok olabilirler. Malzeme, üretim metodu, finans, işgücü, makine faktörlerinin tamamı dijital dönüşümün etkisi altında çok hızlı değişmektedir. KOBi'ler dijital dönüşümde doğru konumlanmalıdır.

Projeler

Dijitalleşme Projeleri Yönetimi Eğitimi

Çukurova Kalkınma Ajansı'nin Teknik Destek Programı kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi düzenlenerek üyelere Proje Yönetimi konusunda detaylı bir eğitim verilecektir.

"Dijital Meslekler" Gündemi Oluşturma

Mesleki Eğitimler konusunda çalışma yapan ADASO Komitelerinde "Dijital Meslekler" gündemi oluşturulacaktır.

STK-Kamu Buluşması : Diyalog'18

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Kamu Kuruluşlarının buluştuğu Diyalog'18 Zirvede, Dijitalleşme alanındaki dernek hedeflerimize uygun proje ve işbirliği görüşmeleri yapmak.

DİJİKAL Üyelik

Dijital Girişimcilik ve Kalkınma Derneği'ne üye olmak için burdan başvuru yapabilirsiniz.